Google Analytics toegang verlenen

Google Analytics
1. Ga naar analytics.google.com
2. Klik linksonder op de instellingen
3. Druk op: Toegangsbeheer voor account
4. Druk op de +
5. Voer in: info@digitalehelden.nl
6. Selecteer beheerder
Helemaal klaar! Bedankt.