Google Tag Manager toegang verlenen

Google Tag Manager
1. Ga naar tagmanager.google.com
2. Klik op beheer
3. Druk op: Gebruikersbeheer
4. Druk op de +
5. Voer in: info@digitalehelden.nl
6. Selecteer beheerder
7. Selecteer alle opties en druk op klaar
Helemaal klaar! Bedankt.